Vn European Quality Poultry

MAKE A CONNECTION Vn European Quality Poultry is currently available to chat: Send Message
Get Directions View On Larger Map

Contact Information

  • Company
  • Vn European Quality Poultry
  • Location
  • Hanoi, Hanoi

Company Details

More About Vn European Quality Poultry

Thịt gia cầm là loại thịt rất phổ biến và là sản phẩm thực phẩm rất được ưa chuộng, trong khi đó các nước Liên Minh Châu Âu là nhà sản xuất và xuất khẩu

http://vn.european-quality-poultry.eu/

Send a Message


Hanoi Hanoi

View On Larger Map

Join Our Newsletter - Today