Vn European Quality Poultry

Members
Hanoi Viet Nam

MAKE A CONNECTION Vn European Quality Poultry is currently available to chat: Send Message »
Get Directions View On Larger Map

Contact Information

  • Company
  • Vn European Quality Poultry
  • Location
  • Hanoi, Hanoi

Company Details

More About Vn European Quality Poultry

Thịt gia cầm là loại thịt rất phổ biến và là sản phẩm thực phẩm rất được ưa chuộng, trong khi đó các nước Liên Minh Châu Âu là nhà sản xuất và xuất khẩu

http://vn.european-quality-poultry.eu/

Send a Message


View On Larger Map »

Hanoi

Join Our Newsletter - Today